Brukar- och patientundersökningar

Brukar- och patientundersökningar

Många kommuner, landsting och regioner genomför mer eller mindre regelbundet undersökningar som fokuserar på brukarnas, patienternas eller elevernas upplevelser av kvalitet. Brukar-, patient- och elevundersökningar sker genom enkät (utskick, via webb eller på plats till berörda) eller genom telefonintervju. Det går att anpassa enkäter, till exempel för personer med kognitiva funktionshinder. Företag erbjuder sådana tjänster. För […]

ikon Se hur andra gör

Kvalitetsregister i uppföljning av verksamhet, Blekinge

Rebecca Welander, Blekinge tipsar om hur vi framgångsrikt kan arbeta med nationella kvalitetsregister i uppföljning av verksamhet.