Besök i verksamhet

Besök i verksamhet

Att besöka en verksamhet är en metod som kan användas inom flera områden och med olika syften. Vid besöket kan olika metoder användas för uppföljningen. En del kommuner, landsting och regioner har som ambition att besöka all verksamhet, såväl upphandlad som egen, regelbundet. Andra gör besök på förekommen anledning eller som stickprov. Besök i verksamhet kan göras anmälda […]

ikon Se hur andra gör

Flödesschema besök i verksamhet, Simrishamn (pdf, nytt fönster)

Flödesschema över aktiviteter inför och efter besök i en verksamhet som bedrivs enligt SoL eller LSS, inlkusive rapportering efter besök. Simrishamns kommun

ikon Se hur andra gör

Granskning av primärvård, Västra Götaland

Mall och checklista för granskning av primärvård från Västra Götalandsregionen.

ikon Skrifter

Kvalitetsgranskning vid besök på särskilt boende för äldre (pdf, nytt fönster)

Vägledning med checklista för hur granskning av särskilt boende för äldre kan planeras och genomföras. SKL.

ikon Se hur andra gör

Rutin för besök i hemtjänstverksamhet, Svalöv (pdf, nytt fönster)

Rutin för hur LOV-utförare i hemtjänst ska följas upp med tidssatta aktiviteter. Svalövs kommun.

ikon Se hur andra gör

Utvärdering av förskola och skola, projektet LJUS

Utvärderingsunderlag för granskning av förskola från projektet LJUS på kvalitet i Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna.