Avvikelser och synpunkter samt klagomål

Avvikelser, synpunkter och klagomål

Avvikelser, synpunkter och klagomål kan ge information om en verksamhets kvalitet. Avvikelser Avvikelser är händelser som innebär att något avvikit från hur det ska eller borde vara. Det finns en stor variation mellan små och stora avvikelser. En systematisk avvikelsehantering är en viktig komponent i ledningssystem för kvalitet, som inom vård och omsorg är obligatorisk. […]

ikon Skrifter

Modell för risk- och händelseanalys

Handboken beskriver en modell som utgår från att analyser och utredningar av risker och händelser är centrala komponenter i ett systematiskt kvalitetsarbete. SKL.

ikon Se hur andra gör

Synpunktshantering, Skövde (pdf, nytt fönster)

Lathund för hantering av synpunkter i Skövde kommun.

ikon Se hur andra gör

System för avvikelsehantering inom äldreomsorg, Kungsbacka

System för avvikelsehantering enligt HSL och SoL för äldreomsorg från Kungsbacka kommun.