Äldreomsorg

ikon Se hur andra gör

Årscykel för socialförvaltningen, Huddinge (pdf, nytt fönster)

Bild på årscykel för social- och äldreomsorgsförvaltning i Huddinge kommun.

ikon Se hur andra gör

Bedömningsmall äldreomsorg, Simrishamn

Mall för bedömning av äldreomsorg med exempel, frågeformulär och bedömningsnyckel utifrån granskning från Simrishamns kommun.

ikon Se hur andra gör

Bilprovningsmodellen äldreomsorg, Östersund

Analys, utvärdering och sanktionsmodell inom äldreomsorg enligt bilprovningsmodell från Östersunds kommun.

ikon Se hur andra gör

Frågelista egenkontroll inom äldreomsorg, Karlstad (pdf, nytt fönster)

Mall med frågor som skickas ut till verksamheter inom äldreomsorgen från Karlstads kommun.

ikon Se hur andra gör

Frågelista till utförare inom särskilt boende, Landskrona (pdf, nytt fönster)

Mall med frågor till utförare inom särskilt boende, äldreomsorg. Landskrona stad.

ikon Se hur andra gör

Frågor vid individuppföljning av hemtjänst och SÄBO, Falun

Frågeenkäter för individuppföljning av hemtjänst och SÄBO från Falu kommun.

ikon Se hur andra gör

Granskningsnyckel av genomförandeplan, Örebro (pdf, nytt fönster)

Mall för vad som ska granskas i en genomförandeplan inom äldreomsorg i Örebro kommun.

ikon Se hur andra gör

Intervju med fokusgrupp äldreomsorg, Kungsbacka (pdf, nytt fönster)

Uppföljningsarbete med ett avsnitt om fokusgruppsintervju med brukare på särskilt boende från Kungsbacka kommun.

ikon Se hur andra gör

Intervjumallar enligt HSL, Eskilstuna

Här finner du intervjumallar för uppföljning enligt HSL från Eskilstuna kommun.

ikon Se hur andra gör

Intervjumallar inom äldreomsorg, Landskrona

Två intervjumallar med bedömning för äldreomsorg från Landskrona stad.