Att lära genom kvalitetsgranskning, Nestor FoU

Modell för kollegialt utbyte och lärande, kvalitetsutveckling och undersökningsmetodik från Nestor Forskning och utveckling för äldre.

Metoder och verktyg för kvalitetsuppföljning – Att lära genom kollegiegranskning