Verktyg

Senaste A-Ö
ikon Verktyg

Analysera jämställdhet – en metod i fem steg

Här får du en beskrivning av hur du kan gå tillväga för att få en bild av jämställdhetsläget inom hälso- och sjukvård.

ikon Verktyg

Sjuan – metod för jämställdhetsanalys

Könsuppdelad statistik kan visa skillnader i service och resursfördelning till kvinnor och män. SKL har tagit fram en metod för jämställdhetsanalys för att tolka resultatet och skapa lösningar.

ikon Verktyg

Välj uppföljningsmetod (docx, nytt fönster)

I den här mallen finns förslag på vilken metod ni kan välja för uppföljning och en tom mall att själva fylla i när ni väljer metod.

ikon Verktyg

makEQuality – följ upp jämställdhet i verksamhet

makEQuality är verktyget för dig som vill redovisa, följa upp och förbättra jämställdhetsarbetet i din verksamhet.

ikon Verktyg

Processkartläggning – exempelmall (pdf, nytt fönster)

Stöd till dig som ska kartlägga processer eller utveckla dem.

ikon Verktyg

Basmodell för uppföljning av primärvård

En arbetsgrupp inom SKL:s vårdvalsnätverk har tagit fram en basmodell för uppföljning av primärvård med metoder och indikatorer.

ikon Verktyg

Prioriteringsstödet Fyrfältaren

Verktyget ger stöd i att prioritera ditt arbete och har många användningsområden. Du kan till exempel göra en riskanalys utifrån sannolikhet och konsekvens eller synliggöra kostnader i relation till kvalitet.

ikon Verktyg

Egenvärdering för fristående verksamheter

Verktyget ger dig en bild av om din kommun har tillfredställande system och rutiner för godkännande av, tillsyn över, information om och utbetalning av bidrag till fristående verksamheter. SKL.

ikon Verktyg

Påverkansanalys vid formulering av krav (pdf, nytt fönster)

Påverkansanalys kan användas för att skapa och formulera de krav, indikatorer och aktiviteteter som har påverkan på ett specifikt eller övergripande mål. SKL.

ikon Verktyg

Gap-analys uppföljning socialtjänst (doc, nytt fönster)

Med hjälp av gap-analysen kan du undersöka vilka utvecklingsområden er uppföljning har idag och prioritera det fortsatta arbetet. SKL.

ikon Verktyg

Mall för åtgärdsplan (pdf, nytt fönster)

Exempel på hur en åtgärdsplan kan se ut och värderas. Framtagen av SKL.

ikon Verktyg

Analyshandbok Öppna jämförelser

Analyshandboken ger kunskap om hur kommuner med utgångspunkt i Öppna jämförelser kan analysera resultat och prioritera förbättringsarbete. SKL med flera har utvecklat handboken.

ikon Verktyg

Kravsorteraren – planera och prioritera krav

Kravsorteraren ger en signal om hur väl ett krav uppfylls och kan vara ett stöd i prioritering av krav vid uppföljning.

ikon Verktyg

Egenvärdering för uppföljning och kontroll

Verktyget ger dig en bild av om kommunen eller landstinget har tillfredställande system och rutiner för uppföljning och kontroll. Dessutom får du en bild av om de system och rutiner ni har också används. SKL.

ikon Verktyg

Modell för värdering av relationen mellan krav och resultat (pdf, nytt fönster)

lllustrativ modell över hur insamlat material kan bearbetas och analyseras genom att kraven värderas i relation till resultat. SKL.

RSS Feed länk