Uppföljningsprocessen är ett praktiskt stöd för att utveckla uppföljning och består av sex olika steg.

Processen utgår från SKL:s framtagna styrsnurra för utveckling och förbättring.

Kommunikation

  • Under hela uppföljningsprocessen är kommunikation med förtroendevalda, brukare, utförare och medborgare viktig. Tydlighet, transparens och förutsägbarhet om uppföljningen är central.
  • För att förtroendevalda ska kunna fatta beslut och prioritera behöver de få information om resultatet från uppföljningen.
  • Brukare bör informeras om resultatet från uppföljningen. För en ökad brukarmedverkan behöver dialog föras med berörda grupper både inför och efter genomförd uppföljning.
  • Kommunikation med utförare om hur och varför uppföljningen genomförs underlättar samarbete, goda relationer och främjar utveckling.

Dela gärna med dig av exempel och erfarenheter

Vi vill gärna ta del av dina erfarenheter kring uppföljning av verksamhet för att sprida arbetet vidare.

Tipsa oss om erfarenheter och exempel

Visa alla Se hur andra gör

ikon Se hur andra görSe hur andra gör

ikon Se hur andra gör

Ekonomisk granskning av privata utförare, Huddinge

Uppföljning av ekonomin hos privata utförare görs i Huddinge med hjälp av ett kalkylverktyg. Målet är att alla ekonomer i organisationen ska kunna utföra uppföljningen.

ikon Se hur andra gör

Uppföljningsprocessen i Svalöv

Checklistor och tydliga rutiner ger en systematisk uppföljning av egen och extern regi, berättar Anna Fritzheimer, Svalöv.

ikon Se hur andra gör

Uppföljning i samverkan och dialog med utförare, Solna

Solna delar med sig av tips och erfarenheter för att lyckas med en uppföljning i nära relation till utförare i både egen och privat regi.

ikon Se hur andra gör

Kartläggning av landsting och regioners uppföljning av primärvård

SKL har tillsammans med vårdvalsnätverket gjort en översiktlig kartläggning av hur landstingen och regionerna följer upp primärvårdens arbete.

ikon Se hur andra gör

Processbeskrivning från upphandling till uppföljning, Linköping (pdf, nytt fönster)

Utförlig processkarta över hela processen från upphandling till uppföljning av vård och omsorg inklusive HSL, Linköpings kommun.

Se fler Se hur andra gör
Visa alla Skrifter

ikon SkrifterSkrifter

ikon Skrifter

Analysstöd – att värdera information från uppföljning

Att värdera information från uppföljning. En bra metod för analys är att dela upp något i mindre delar och granska delarna var för sig. Därefter läggs delarna ihop till en ny helhet.

ikon Skrifter

Att följa upp verksamhet

Uppföljning är aktiviteter som genomförs löpande för att säkerställa kvaliteten på verksamheten. Kommuner, landsting och regioner har enligt kommunallagen ansvar att följa upp verksamhet. SKL.

ikon Skrifter

Uppföljningsprocessen – Att följa upp äldreomsorg (pdf, nytt fönster)

Vägledning i att följa upp äldreomsorg steg för steg. SKL.

Se fler Skrifter
Visa alla Verktyg

ikon VerktygVerktyg

ikon Verktyg

Analysera jämställdhet – en metod i fem steg

Här får du en beskrivning av hur du kan gå tillväga för att få en bild av jämställdhetsläget inom hälso- och sjukvård.

ikon Verktyg

makEQuality – följ upp jämställdhet i verksamhet

makEQuality är verktyget för dig som vill redovisa, följa upp och förbättra jämställdhetsarbetet i din verksamhet.

ikon Verktyg

Basmodell för uppföljning av primärvård

En arbetsgrupp inom SKL:s vårdvalsnätverk har tagit fram en basmodell för uppföljning av primärvård med metoder och indikatorer.

ikon Verktyg

Prioriteringsstödet Fyrfältaren

Verktyget ger stöd i att prioritera ditt arbete och har många användningsområden. Du kan till exempel göra en riskanalys utifrån sannolikhet och konsekvens eller synliggöra kostnader i relation till kvalitet.

ikon Verktyg

Gap-analys uppföljning socialtjänst (doc, nytt fönster)

Med hjälp av gap-analysen kan du undersöka vilka utvecklingsområden er uppföljning har idag och prioritera det fortsatta arbetet. SKL.

Se fler Verktyg